حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ

حداقل ابعاد عرض رمپ از این جهت مهم می باشد که ماشین باید بتواند به راحتی در این فضا حرکت نماید و از طرفی دیگر درب جلوی رمپ نیز دارای حداقل ابعاد می باشد.

توجه داشته باشید که منظور از درب رمپ ، ورودی ابتدای رمپ نمی باشد و حتی هر جسم ثابتی به صورت نقطه ای نیز در رمپ وارد شده باشد ، باید حداقل فاصله ای که از دیوار روبرو دارد، برابر درب رمپ باشد.

 

عرض رمپ در پارکینگ های کوچک

طبق ویرایش های جدید مباحث نظام مهندسی ، عرض رمپ در پارکینگ های کوچک تغییر کرده است و مقدار آن به 3 متر رسیده است، یعنی اینکه عرض رمپ باید در پارکینگ‌های کوچک حداقل 3 متر باشد.

 

عرض رمپ برای پارکینگ های متوسط

عرض رمپ در پارکینگ های متوسط هیچ تغییری نکرده است و حداقل عرض رمپ در پارکینگ های متوسط (از 4 خودرو تا 25 خودرو را در خود جا می دهد) برابر 3.5 متر می باشد که این یعنی داخل به داخل دیوار های اطراف رمپ باید  3.5 متر باشد.

 

عرض رمپ برای پارکینگ‌های بزرگ

عرض رمپ در پارکینگ‌های بزرگ در مباحث نظام مهندسی برابر با 5 متر می باشد و این یعنی رمپ به صورت دو طرفه می باشد و هم برای ورود و هم برای خروج استفاده می شود و اگر نتوانستی این فضا را تامین کنید، باید از دو رمپ به عرض 3.5 متر که یکی برای ورود و یکی برای خروج استفاده شود.

 

منظور از درب رمپ چیست؟

در ابتدا باید توضیح بدهم که منظور از درب رمپ ، همان درب فلزی ابتدای رمپ که برای محصور کردن فضامی باشد ، نیست. بلکه در این قسمت اندکی متفاوت است و منظور از درب رمپ یعنی هر قسمتی از رمپ که به صورت نقطه ای عرض رمپ کاهش یافته باشد، برای مثال وقتی ستون ها در دو طرف رمپ قرار دارند ، قسمتی از ستون وارد رمپ می شود و عرض رمپ در این نقاط کمتر می شود و در این نقاط باید مثل درب ورودی فضا عمل کنیم.

 

اندازه درب رمپ در پارکینگ های کوچک و متوسط و بزرگ

اندازه درب رمپ در پارکینگ های کوچک برابر 2.5 متر و در پارکینگ های متوسط برابر 3 متر و در پارکینگ های بزرگ برابر 5 متر می باشد و این اعداد بر اساس مباحث جدید نظام مهندسی می باشد.

 

نتیجه گیری

در جدول زیر اندازه عرض رمپ و اندازه درب رمپ در انواع پارکینگ ( کوچک، متوسط و بزرگ) بطور مختصر نمایش داده شده است.

نتیجه گیری

 

 

 

ایمان قادری؛ طراح و معمار راز معماری        تصویر ایمان قادری

 

تحلیل آزمون‌های نظام مهندسی

arcsecretآزمون نظام مهندسیاندازه درب رمپانواع پارکینگایمان قادریپارکینگپارکینگ‌های بزرگتحلیل آزمون نظام مهندسیدرب رمپراز معماریرازمعماریرمپمجموعه مهندسی راز معماریمهندس ایمان قادرینظام مهندسینظام مهندسی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *