پادکست‌ها

شک دارم، آیا معماری را ادامه بدهم یا نه؟ آیا در معماری پول هست ؟

0:00
0:00

معماری واقعی چیست؟ چرا با آنچه فکر می کنم متفاوت است؟🤔🤔

0:00
0:00

چرا جایگاه معماران از دکتر مغز و اعصاب پایین تر است ؟🤨🤨

0:00
0:00

در مسیر معماری چکار کنیم ؟ و مسیر را چگونه ادامه دهیم؟😍😍

0:00
0:00

چرا 99% دفتر های معماری بعد از یک سال ورشکست می شوند؟😪😪

0:00
0:00

چطور شرکت معماری خودم را تاسیس کنم؟🤩🤩

0:00
0:00

برای ورود به بازار کار چکار کنیم؟😃😃

0:00
0:00

رزومه ام را چطور بنویسم که در یک شرکت معماری معتبر استخدام شوم؟👌👌

0:00
0:00

چطور یک معمار دیسک کمر خوب می کند؟😳😳(درمان قطعی دیسک کمر)

0:00
0:00