برچسب: آموزش معماری و ساخت و ساز

تعداد پله در هر بازوی (شمشیری) راه پله
16 خرداد 1402

چشم پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
ترسیم کات لاین در دستگاه پله
15 خرداد 1402

ترسیم کات لاین در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
پاگرد دستگاه پله اصلی
07 خرداد 1402

پاگرد دستگاه پله اصلی و ویژگی آن

ایمان قادریایمان قادری
روند طراحی در زیر زمین
31 اردیبهشت 1402

روند طراحی در زیر زمین

ایمان قادریایمان قادری
preloader