برچسب: آموزش معماری

نرده وسط چشم پله
16 خرداد 1402

نرده وسط چشم پله

ایمان قادریایمان قادری
تعداد پله در هر بازوی (شمشیری) راه پله
16 خرداد 1402

چشم پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
ترسیم کات لاین در دستگاه پله
15 خرداد 1402

ترسیم کات لاین در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
10 سایت برتر معماری دنیا
15 خرداد 1402

10 سایت برتر معماری دنیا

ایمان قادریایمان قادری
نکات رمپ و فضای اطراف آن
14 خرداد 1402

نکات رمپ و فضای اطراف آن

ایمان قادریایمان قادری
preloader