اخلاق هوش مصنوعی : چگونه بازاریابان و تبلیغ کنندگان باید آنها را مدیریت کنند؟

اخلاق هوش مصنوعی : چگونه بازاریابان و تبلیغ کنندگان باید آنها را مدیریت کنند؟

اخلاق هوش مصنوعی و رعایت آن توسط بازاریابان اخلاق هوش مصنوعی یکی از موضوعات مهمی است که در حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است. بازاریابان نیز به عنوان استفاده کنندگان از ابزارهای هوش مصنوعی، می بایست از رعایت این اخلاق در فعالیت های تبلیغاتی خود برای جلب مشتری و فروش […]

اخلاق هوش مصنوعی : چگونه بازاریابان و تبلیغ کنندگان باید آنها را مدیریت کنند؟ بیشتر بخوانید »