تعیین درصد ساخت زمین (سطح اشغال زمین) و عوامل موثر بر آن

تعیین درصد ساخت زمین (سطح اشغال زمین) و عوامل موثر بر آن

تعیین درصد ساخت زمین (سطح اشغال زمین) به معنای حداکثر حد مجازی می باشد که مالک می تواند در آن قسمت ساخت بنا را انجام دهد و این عدد معمولا توسط شهرداری و نظام مهندسی تعیین می‌گردد.   دلیل قرار دادن درصد سطح اشغال چیست؟ با توجه به توسعه روز به روز شهر ها و […]

تعیین درصد ساخت زمین (سطح اشغال زمین) و عوامل موثر بر آن بیشتر بخوانید »