برچسب: رشته معماری

10 سایت برتر معماری دنیا
15 خرداد 1402

10 سایت برتر معماری دنیا

ایمان قادریایمان قادری
دسترسی معلول و راه پله
31 اردیبهشت 1402

دسترسی معلول و راه پله

ایمان قادریایمان قادری
ستونک کنار رمپ
27 اردیبهشت 1402

ستونک کنار رمپ

ایمان قادریایمان قادری
محاسبه طول رمپ به روش از آخر به اول
23 اردیبهشت 1402

محاسبه طول رمپ به روش از آخر به اول

ایمان قادریایمان قادری
ارتفاع ساختمان و خرپشته
20 اردیبهشت 1402

ارتفاع ساختمان و خرپشته

ایمان قادریایمان قادری
ماکزیمم ارتفاع طبقه همکف؟
20 اردیبهشت 1402

ماکزیمم ارتفاع طبقه همکف؟

ایمان قادریایمان قادری
زمینم جنوبیه یا شمالی؟
19 اردیبهشت 1402

زمینم جنوبیه یا شمالی؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader