برچسب: زمین

حرف دلی ...
30 اردیبهشت 1402

حرف دلی …

ایمان قادریایمان قادری
تو زمین شیبدار صفر کجاست؟
21 اردیبهشت 1402

تو زمین شیبدار صفر کجاست؟

ایمان قادریایمان قادری
زمینم جنوبیه یا شمالی؟
19 اردیبهشت 1402

زمینم جنوبیه یا شمالی؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader