برچسب: سوالات آزمون نظام مهندسی

نرده وسط چشم پله
16 خرداد 1402

نرده وسط چشم پله

ایمان قادریایمان قادری
تعداد پله در هر بازوی (شمشیری) راه پله
16 خرداد 1402

چشم پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
نکات رمپ و فضای اطراف آن
14 خرداد 1402

نکات رمپ و فضای اطراف آن

ایمان قادریایمان قادری
شرایط طراحی راه پله در ساختمان
08 خرداد 1402

شرایط طراحی راه پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
پاگرد دستگاه پله اصلی
07 خرداد 1402

پاگرد دستگاه پله اصلی و ویژگی آن

ایمان قادریایمان قادری
روند طراحی در زیر زمین
31 اردیبهشت 1402

روند طراحی در زیر زمین

ایمان قادریایمان قادری
دسترسی معلول و راه پله
31 اردیبهشت 1402

دسترسی معلول و راه پله

ایمان قادریایمان قادری
ضخامت سقف طبقات را 30 بگیرینم یا 40 ؟
30 اردیبهشت 1402

ضخامت سقف طبقات را 30 بگیرم یا 40 ؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader