انواع رمپ و ویژگی های آنها

انواع رمپ و ویژگی های آنها

به دلیل تفاوت‌هایی که در شکل‌های مختلف زمین وجود دارد ، رمپ‌های مختلفی در مباحث نظام مهندسی گنجانده شده است که هرکدام دارای ویژگی‌های متفاوتی می‌باشند، لذا دانستن انواع رمپ و ویژگی‌های آنها می‌تواند در طراحی ساده تر کمک شایانی داشته باشد.     1- رمپ مستقیم و ویژگی های آن این نوع رمپ که […]

انواع رمپ و ویژگی های آنها بیشتر بخوانید »