برچسب: ویدئوهای آموزشی معماری

حرف دلی ...
30 اردیبهشت 1402

حرف دلی …

ایمان قادریایمان قادری
تو زمین شیبدار صفر کجاست؟
21 اردیبهشت 1402

تو زمین شیبدار صفر کجاست؟

ایمان قادریایمان قادری
ارتفاع ساختمان و خرپشته
20 اردیبهشت 1402

ارتفاع ساختمان و خرپشته

ایمان قادریایمان قادری
ماکزیمم ارتفاع طبقه همکف؟
20 اردیبهشت 1402

ماکزیمم ارتفاع طبقه همکف؟

ایمان قادریایمان قادری
زمینم جنوبیه یا شمالی؟
19 اردیبهشت 1402

زمینم جنوبیه یا شمالی؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader