برچسب: ویدیو راز معماری

روند طراحی در زیر زمین
31 اردیبهشت 1402

روند طراحی در زیر زمین

ایمان قادریایمان قادری
دسترسی معلول و راه پله
31 اردیبهشت 1402

دسترسی معلول و راه پله

ایمان قادریایمان قادری
حرف دلی ...
30 اردیبهشت 1402

حرف دلی …

ایمان قادریایمان قادری
ستونک کنار رمپ
27 اردیبهشت 1402

ستونک کنار رمپ

ایمان قادریایمان قادری
عرض پله را با فرمول حساب نکن
23 اردیبهشت 1402

عرض پله را با فرمول حساب نکن

ایمان قادریایمان قادری
تو زمین شیبدار صفر کجاست؟
21 اردیبهشت 1402

تو زمین شیبدار صفر کجاست؟

ایمان قادریایمان قادری
ارتفاع ساختمان و خرپشته
20 اردیبهشت 1402

ارتفاع ساختمان و خرپشته

ایمان قادریایمان قادری
ماکزیمم ارتفاع طبقه همکف؟
20 اردیبهشت 1402

ماکزیمم ارتفاع طبقه همکف؟

ایمان قادریایمان قادری
عمق تراس چند متر می‌تونه باشه؟
18 اردیبهشت 1402

عمق تراس چند متر می‌تونه باشه؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader