حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ

حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ

حداقل ابعاد عرض رمپ از این جهت مهم می باشد که ماشین باید بتواند به راحتی در این فضا حرکت نماید و از طرفی دیگر درب جلوی رمپ نیز دارای حداقل ابعاد می باشد. توجه داشته باشید که منظور از درب رمپ ، ورودی ابتدای رمپ نمی باشد و حتی هر جسم ثابتی به صورت […]

حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ بیشتر بخوانید »