حرف دلی ...

حرف دلی …

    بعضی وقتا آدم فقط نباید نوک بینی‌اش را نگاه کنه و فقط به این توجه کنه که ساختمانش ساخته بشه و خوشگل باشه، بعضی وقتا باید به این هم توجه کنیم که چه اتفاقی برای اطرافمون می افته و چه اتفاقی برای زمین و محیط زیست و آدم‌های داخل آن می‌افتد. یکی از […]

حرف دلی … بیشتر بخوانید »